onsdag 13. januar 2010

Team Nakamura Triathlon


Bak fra venstre: Erik Guldhav, Kristofer Larsen, David Ekroll, Øystein Askjem, Tom Remman (sportsjef) og Bjørn Skollerud. Ikke tilstede: Henrik Oftedal.
Foran fra venstre: Håkon Johannesen (Østmarka IL), Kristian Blummenfeldt (BCK) og Jørgen Gundersen (UCK).

Ingen kommentarer: