fredag 26. februar 2010

Svømming og svømming og svømming

I går ble det nye 4900 m med svømmegruppa (smågutta og jentene). Det hele startet med 400m med nyttige Crawl drills, og så hamret det igang med blant annet 4 x (4 x 150m i Sone 1+2+3+4) og 6 x 100 Medley osv. Sone 4 er terskelfart, og det "svir" litt å kjøre det etter å ha kjørt sone 3 rett før.
Jeg har lagt inn alle økter i WKO+, som er mitt nye "våpen" i treningen. Der kan man over tid følge blant annet treningsbelastningen, både totalt og for den enkelte sport. Det er veldig fascinerende å følge CronicTrainingLoad (CTL), AcuteTrainingLoad (ATL) og TrainingStressBalance (TSB) over tid.
CTL=CronicTrainingLoad sier noe om hvor mye trening en har i kroppen. ATL=AcuteTraining Load sier noe om hvor mye trening kroppen prøver å absorbere. TSB=TrainingStressBalance TSB=CTL-ATL og sier noe om du trener mer enn du greier å absorbere (TSB<0).>
Ved å se på mine verdier siden starten av dette året ser jeg at TSB (den gule kurven) den siste tiden peker jevnt nedover og er langt under null (mellom -35 og -45). For min del nærmer det seg en uke med mindre trening for å absorbere belastningen.Siden jeg har hatt et (til meg å være) ekstremt svømmefokus den siste uken, er det interessant å se på grafen beregnet kun ut av svømmeøktene:

Det er tydelig å se hvordan TSB (den gule grafen) har deiset rett i bunn på grunn av all svømmingen i det siste. Jeg registrerer at etterhvert som svømmebelastningen har økt, har jeg bare følt meg bedre og bedre, men spørsmålet er jo selvfølgelig bare når man skal "skru ned", og ta til seg treningsbelastningen, før man "skrur opp" igjen.
Foreløpig er jeg en "novice" i bruken av WKO+, men jeg ser allerede nå at dersom jeg kombinerer dette med den følelsen jeg har, og de signaler kroppen gir, så kan det bli et utrolig nyttig instrument over tid.

Ingen kommentarer: