onsdag 22. april 2009

Base 2 er over - TESTING (Sykkel, Løp og Svøm)

Da er Base 2 perioden over, og jeg må si at jeg er svært fornøyd med treningen og de øktene jeg har fått gjennomført. Det var nå tid for å gjennomføre LAKTAT testing igjen på sykkel og løp, samt min første 3x300m@30sPause svømmetest.

På grunn av den gode progresjonen på sykkelen tidligere i base 1, forventet jeg ikke særlig fremgang der nå - det er jo tross alt bare to uker siden siste test på NIH/Topp.

Når det gjelder løpingen har den hatt vedlikeholdsfokus, og jeg har løpt relativt lite - det har blitt flere kortere økter, men fremfor alt har jeg enda ikke startet opp terskeltreningen hverken på løp eller sykkel - det begynner først i base 3 som kommer nå.

Når det gjelder svømmingen var jeg spent - jeg har ikke gjennomført noen test tidligere i år. I 2008 endte jeg opp på en Terskeltid pr 100m (T1-tid) på 1:33 s/100m, basert på den etablerte 3x300m med 30s Pauser.

Jeg gjennomførte Terskeltest på sykkel allerede tidlig i R&R-uken (tirsdag 14.april). Jeg forandret protokollen litt ved å starte på en høyere Watt-belastning enn tidligere (240 Watt istedet for 220Watt). Progresjonen ble slik: 240Watt(1.1) - 270Watt(LOW) - 300Watt(2.70) - 330Watt(3.00) - 360Watt(4.90). Pulskurven ble slik:


Det som var merkelig var at måling nr.2 ikke viste laktatverdi - altså for lav til å være relevant. Jeg valgte derfor å registrere 0.0 på denne andre målingen som utgangspunkt for estimeringen. Resultatet ble da terskelwatt på 343 Watt og terskelpuls på 168bpm.
Dette var det samme som jeg hadde for to uker siden, og jeg endrer derfor ikke treningssonene.

Terskeltest på løp ble gjennomført på fredagen i R&R uken (17.april). Her ble første måling på 10 km/t på hele 5.9 og prøven ble derfor forkastet. videre ble målingene slik: 11km/t(1.00) - 12km/t(3.70) - 13km/t(4.80). Mølla var satt på stigning 6,5%.
Pulskurven ble slik:


Beregningene viste at fart på terskel var 12,59 km/t og terskelpuls 173bpm. Dette var omtrent det samme som for 4 uker siden. Jeg beholder derfor også her nivåene som før, når jeg nå starter terskeltreningen fra neste uke.Svømmetesten ble gjennomført i Sofiemyr 25m basseng. For første gang tok jeg Flip-Turns på samtlige vendinger. Dette gir meg litt "åndenød-følelse" når pulsen blir høy, men siden jeg trener med Flip-Turns mener jeg det er relevant å bruke dette på testen også - selv om det fortsatt nok ville gått raskere med vanlige vendinger.
Svømmetidene pr 300m ble slik: 4:38.8 - 4:43.0 - 4:42.9. dette gir en snitt T1-tid pr 100m på 1:33.7. Dette er det samme som jeg hadde på mitt beste nivå i 2008, og noe jeg er veldig fornøyd med i lys av at jeg nå tar Flip-Turns, og ikke var helt ødelagt etter gjennomføringen. Tidene ble også svært jevne - noe som indikerer at jeg hadde god pacing og kontroll.
Når jeg nå starter opp med intervaller rundt terskel i bassenget, skal disse svømmes på eller like under 1:34s/100m.

Ingen kommentarer: