onsdag 22. april 2009

Terskelintervaller og belastning (CompuTrainer)

På mandag 20.april startet jeg opp med mine første økter med de såkalte terskelintervallene. Disse skal være lange intervaller i sonene rundt terskel. Ideelt sett skal belastningen være i sone 4 (under terskel) og i sone 5a (over terskel) - men ikke over sone 5a. Min målte terskelpuls på sykkel (CompuTrainer) er 340+ Watt på 167bpm.


Jeg tenkte endel på hvilken belastning jeg skulle sette CompuTraineren på for at de planlagte 2x15min + 1x10min intervallene skulle gå i de riktige sonene. Jeg gjorde en feilvurdering, og satte belastningen på 345Watt, og satte i gang.


Det gikk ikke særlig bra, og etter 15 minutter hadde jeg kjørt pulsen i 7:45min(Sone 5b) og 2:15min(Sone 5a) og 5min(Sone 4). Jeg følte meg litt "kokt", og forstod at dette ikke var bærekraftig, og avsluttet derfor økta, og bestemte meg for å forsøke igjen senere på kvelden basert på en riktigere belastning.


Pulskurven så slik ut, med avmerket terskelpuls:

Senere på kvelden gjennomførte jeg økta basert på 330 Watt, og pulskurven ble da slik:Også denne økta var hard, men jeg følte at jeg hadde tilstrekkelig kontroll. Pausene var 2 minutter mellom intervall 1 og 2. Jeg økte til 3 minutter pause mellom intervall 2 og 3.


For disse 45 minuttene ble 1:30minutt i sone 5c, og 13minutter i sone 5b, noe som kan indikere at dette kanskje var litt for høy belastning. imidlertid er min erfaring at kroppen gjerne venner seg til terskelintervallene over litt tid, så jeg velger nok å beholde denne belastningen også neste gang jeg kjører intervallene.


Da er jeg endelig igang med terskelintervallene - og de skal nå etter planen foregå frem til uka før hovedløpet. Jeg har forventninger til at de nå vil bidra til økt prestasjon på sykkel fremover.

Ingen kommentarer: