tirsdag 23. mars 2010

Multimedia message

Andone. Etter 2:30 timer, 1260 høydemeter, snittwatt 239. Da er det greit med en espresso stopp før de neste 4 timene legges på.

Ingen kommentarer: