onsdag 30. april 2008

BASEPERIODE 3 - Uke 4 av 4 (8,5 timer)

Oppsummering treningsøkter:Kommentarer:

En merkelig uke. Jeg sitter igjen med en ordentlig godfølelse i kroppen, og er skikkelig mentalt sugen på å kjøre i gang med det som nå ligger foran meg. Sånn sett har denne Step-Back uka gjort det den skulle – altså gi meg fysisk og mental hvile, og gjøre kroppen klar for en ny tre uker treningsperiode (Build 1).
Samtidig ble resultatene på svømmetesten og sykkeltesten ”merkelige” og signaliserer, i hvert fall på svømmingen, tilbakegang.
Perioder med motgang er jeg alltid forberedt på, og signaler om at ting nå stagnerer er for så vidt naturlig i lys av at kroppen er ekspert på å tilpasse seg likt opplegg over tid. Baseperioden er jo nå også over, og jeg begynner en ny treningsperiode der volum reduseres noe, og intensiteten går noe opp. Med det skal noen nye økter og tilnærminger inn – endringer som kan sparke kroppen videre. Jeg vil også vurdere en og annen sprint konkurranse for å få ”sjokket” kroppen litt, og dermed sparke den ut av det vante og trygge – imidlertid vil jeg ikke delta på for mye, da det lett gir en for tidlig utløsning av formtopp, og mulighet for skader.
Konklusjonen min er derfor at dette er det perfekte tidspunktet for å gå videre – starte Build 1 perioden – og begynne å trene noe mer spesifikt og med litt høyere intensitet.
Videre skal jeg snart på en fire dager treningssamling i Fredrikshavn i Pinsen, og der vil øktene være svært krevende, være mer spesifikke, og gi mange svar på hvor jeg står. Dette gleder jeg meg til.

Følgende økter vil jeg knytte noen kommentarer til:

1. Swim 3x300m Test (25. april):
Svømmetesten ble gjennomført på Kolsås, og var nedslående:


Tidene indikerte at det som var stagnasjon i forrige test, nå er snudd til tilbakegang. Jeg vet fra tidligere at jeg alltid har opplevd dårligere svømmetider utover i baseperioden, så dette var i og for seg ikke overraskende, men i lys av at jeg føler meg fin og lett i kroppen var det litt merkelig likevel.
Spesielt ble jeg overrasket over den relativt store differansen i intervalltidene i forhold til tidligere – jeg hadde ikke forventet så stor tilbakegang, og dette indikerer en teknikkrelatert forverring. Jeg innbiller meg at posisjonen i vannet er blitt mindre god – at beina synker litt dypere. Dette kan ha sammenheng med at jeg er magrere, og har mindre oppdrift i beina enn tidligere (jeg er flere kg lettere nå), eller jeg kan ha begynt å holde hodet litt høyt.
Uansett velger jeg å holde fast på de Pace-tidene jeg har brukt til nå, og konstatere at jeg muligens må fokusere litt mer på teknikk-innslag i tiden fremover, spesielt på linje, posisjon og overlapp svømming.
Samtidig kjenner jeg at litt motgang gjør meg enda mer motivert og skjerpet. Jeg tenker og analyserer mer, fokuserer mer, og det kommer det alltid noe godt ut av. Jeg vet at det bare er å trykke på videre, og så løsner det om litt.


2. Swim Endurance (26.april):
Her skulle jeg bare svømme rolig, men resultatene fra svømmetesten på Kolsås dagen før plaget meg, og jeg hadde lyst til å teste om det virkelig var så ”dårlig” som tidene viste. Dette på grunn av at jeg følte meg bra i vannet, hadde god flyt og følte jeg hadde god teknikk.
Etter litt oppvarming bestemte jeg meg derfor for å svømme 2x300m @ 30s Pause, på testintensitet, og se hva tidene viste i dag. Resultatet ble mer oppløftende:

Intervall 1: 04:40,5
Intervall 2: 04:43,6

Jeg kjente jeg kunne svømt et siste intervall på 04:46 eller bedre. I så fall ville jeg fått en T1-tid på rundt 1:34. Det forundret meg derfor at jeg dagen før fikk de svømmetidene jeg fikk. Riktignok var dette to ulike bassenger – men jeg trodde ikke at det var så store ulikheter.
Dette bidro i hvert fall til å bestemme meg for å holde fast ved de Pace tidene jeg har brukt til nå.


3. Sykkel Laktat Test (26. april):
Før jeg startet testen, eller under oppvarmingen, sprakk slangen på grunn av at dekket hadde ”åpnet seg”. Jeg måtte derfor bytte slange, og kalibrere CompuTrainern på nytt. Det ble en del tid til å varme opp dekk/slange, og meg selv igjen, og de kalibreringsverdiene jeg fikk varierte litt. Etter hvert stabiliserte de seg, og jeg startet opp.
De innledende målingene var normale, og konsistente med tidligere tester. Men på måling tre viste laktatmåleren verdien LOW – altså ingen registrert laktat. Jeg bestemte meg derfor for å avbryte testen, og ta den på nytt neste dag.


4. Sykkel Laktat Test (27. april):
Jeg kjørte følgende Test Protokoll (hvert segment 5 minutter), med snittpuls målt på siste 30s av hvert intervall (tabellen viser også resultatene fra forrige tester):


Denne gangen ble det fornuftige målinger hele veien. Jeg følte meg utrolig sprek i muskulatur og kropp – følte jeg hadde et voldsomt fint tråkk, og at jeg jobbet greit selv på 340 Watt. Det var derfor noe merkelig at målingene ble så høye på 310 Watt og 340 Watt – det hadde jeg ikke trodd basert på den følelsen jeg hadde i kroppen. Men dette er nok ingen eksakt vitenskap, og kun en (viktig) input til beslutningsprosessen.

Pulskurven var som følger:

Testresultatene ble som følger:


Dette viser en estimert terskelpuls på 162bpm, og at watt på terskel er 307 Watt. For fire uker siden ble pulsen målt til 165bpm, og terskelwatt til 317 watt.

Dette gjorde meg veldig i tvil. Hvordan skal jeg tolke dette, og hva gjør jeg nå?

Jeg har i siste fire uker kjørt terskelintervaller på opp mot 320 Watt, noe som har vært for ambisiøst. Likevel føler jeg det slik at terskelwatt nok er høyere enn 307 Watt. Det merkelige var at målingene og følelsen i kroppen ikke stemte særlig godt. Jeg følte meg sterk og sprek, og kjente ikke noe til melkesyre – tråkket var godt og jevnt, og jeg var aldri sliten.
Jeg finner det også rart at terskelpuls på syklingen er så lav som 162bpm, når den er så høy som 177bpm på løp. Imidlertid er det litt plagsomt å finne gode svar på disse målingene – da de virket fornuftige og konsistente.

En foreløpig konklusjon er at jeg beholder nåværende puls soner basert på at terskelpuls er 169bpm, men at jeg neste gang jeg kjører terskelintervaller bruker 320Watt på første intervallet, og setter ned til 310Watt på de to neste. Jeg får da evaluere pulskurver og følelse etter neste økt, og se om jeg kan konkludere bedre.Uansett var testresultatene denne gangen veldig forvirrende – men det får meg til å tenke og analysere, og lete etter svar, og det er positivt, og gir økt innsikt. Videre forsterker det fokus fremover.

1 kommentar:

Ole Richard sa...

husk du er dødelig. lytt til kroppen. kan være signaler om gjennombrudd, men også signaler om at kroppen krever vile. bare du som vet hva, men for all del ikke ignorer signalene. God pinse!